3η στα κέρδη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Τα οικονομικά στοιχεία όλων των ΠΑΕ για την περίοδο 20012-13

Η Direction Business Reports και το www.businessnews.gr συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑΣ για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2012-2013, και έκαναν τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, και συνοπτικά προκύπτουν τα παρακάτω:

Συνοπτικά ομαδοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 17 ΠΑΕ 2012/2013 vs 2011/2012:

Έσοδα: 139,12 εκατ. ευρώ (-7,64% σε σχέση με το 2011/2012)
● Έξοδα: 138,21 εκατ. ευρώ (-25,16% σε σχέση με το 2011/2012)
● Λειτουργικό Αποτέλεσμα: Λειτουργική κερδοφορία 903 χιλ. ευρώ έναντι λειτουργικής ζημίας 34,06 εκατ. ευρώ το 2011/2012
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημίες προ φόρων 21,48 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 56,20% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 219,9 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 6,69% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μετοχικό Κεφάλαιο: 142,18 εκατ. ευρώ (+12,29% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6,83 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων 12,83 εκατ. ευρώ το 2011/2012
● Σύνολο Υποχρεώσεων: 187,41 εκατ. ευρώ (-14,43% σε σχέση με το 2011/2012)

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα των 17 υπό εξέταση ΠΑΕ εμφάνισαν μείωση κατά 7,64% το 2012/2013 και ανήλθαν στα 139,12 εκατ. ευρώ, από 150,62 εκατ. ευρώ το 2011/2012. Πρωταθλήτρια στα έσοδα η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ το 2012/2013, με 62,56 εκατ. ευρώ, στην δεύτερη θέση η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ, με 21,90 εκατ. ευρώ, και στην τρίτη θέση η ΠΑΟΚ ΠΑΕ με 14,05 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα κατά 25,16% ήταν τα συνολικά έξοδα των εταιρειών, που διαμορφώθηκαν στα 138,21 εκατ. ευρώ το 2012/2013 από 184,67 εκατ. ευρώ το 2011/2012. Οι εταιρείες σημείωσαν λειτουργική κερδοφορία 903 χιλ. ευρώ το 2012/2013 έναντι λειτουργικής ζημίας 34,06 εκατ. ευρώ το 2011/2012 (σε αυτό συνέβαλαν κατά κύριο λόγο οι μειώσεις των εξόδων που κατάφεραν να πετύχουν το 2012/2013 σε σύγκριση με το 2011/2012 οι διοικήσεις των: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ (-38,68% – σε αξία 16,90 εκατ. ευρώ), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ (-18,94% – σε αξία 11,99 εκατ. ευρώ), «Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΑΕ (-46,74%- σε αξία 5,84 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές ζημίες προ φόρων που κατέγραψαν οι 17 ΠΑΕ για το 2012/2013 φτάνουν στα 21,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 56,20% σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων του 2011/2012 (αυτό οφείλεται στο ότι η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ κατάφερε να περιορίσει κατά 44,24% το 2012/2013 τις ζημίες προ φόρων της  – το 2012/2013 ανήλθαν στις 14,92 εκατ. ευρώ, όταν το 2011/2012 ήταν στις 26,75 εκατ. ευρώ, η «Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΑΕ κατάφερε να περιορίσει κατά 79,80% τις ζημίες προ φόρων της – το 2012/2013 ανήλθαν στις 1,22 εκατ. ευρώ, όταν το 2011/2012 ήταν 6,03 εκατ. ευρώ, και η ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ΠΑΕ κατάφερε τις ζημίες προ φόρων του 2011/2012, ύψους 1,69 εκατ. ευρώ, να τις μετατρέψει το 2012/2013 σε κέρδη προ φόρων 1,04 εκατ. ευρώ).

Τις μεγαλύτερες ζημίες προ φόρων για το 2012/2013 κατέγραψαν: η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ, με 14,92 εκατ. ευρώ, η ΠΑΟΚ ΠΑΕ, με 4,78 εκατ. ευρώ, η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ ΠΑΕ, με 1,69 εκατ. ευρώ, η ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ. ΠΑΕ, με 1,48 εκατ. ευρώ και η «Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΑΕ, με 1,22 εκατ. ευρώ. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι οι συνολικές συσσωρευμένες ζημίες που καταγράφουν οι εταιρείες φτάνουν τα 220 εκατ. ευρώ το 2012/2013, παρουσιάζοντας αύξηση 6,70% σε σχέση με το 2011/2012.Τις μεγαλύτερες συσσωρευμένες ζημίες παρουσιάζουν: η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ, με 64,67 εκατ. ευρώ, η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ, με 54,33 εκατ. ευρώ, η ΠΑΟΚ ΠΑΕ, με 36,23 εκατ. ευρώ, η «Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΑΕ, με 25,01 εκατ. ευρώ, η ΟΦΗ ΠΑΕ, με 12,23 εκατ. ευρώ και η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ ΠΑΕ, με 7,63 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών για το 2012/2013 αυξήθηκε κατά 12,29% σε σχέση με το 2011/2012 και ανήλθε στα 142,18 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των εταιρειών παρέμειναν αρνητικά και ανήλθαν στα 6,83 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων για το 2012/2013 μειώθηκε 14,43% και ανήλθε στα 187,41 εκατ. ευρώ έναντι 219,01 εκατ. ευρώ το 2011/2012.

Σημείωση: (*) Εξαιρείται η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΠΑΕ, που δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό έως 31/03/2014.

Πρωταθλήτρια στα έσοδα η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ το 2012/2013

Την πρώτη θέση βάσει εσόδων 2012/2013 κατέλαβε η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ.

1η θέση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 62,56 εκατ. ευρώ (-9,44% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 68.295 ευρώ (+41,86% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 64,67 εκατ. ευρώ (+0,11% σε σχέση με το 2011/2012)

2η θέση ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ:
● Έσοδα: 21,90 εκατ. ευρώ (-7,37% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημίες προ φόρων 14,92 εκατ. ευρώ (+44,24% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 54,33 εκατ. ευρώ (-15,29% σε σχέση με το 2011/2012)

3η θέση ΠΑΟΚ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 14,05 εκατ. ευρώ (-34,98% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημίες προ φόρων 4,78 εκατ. ευρώ (+0,33% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 36,24 εκατ. ευρώ (-15,21% σε σχέση με το 2011/2012)

4η θέση Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 5,71 εκατ. ευρώ (-6,92% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημιές προ φόρων 1,22 εκατ. ευρώ (+79,80% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 25,01 εκατ. ευρώ (-5,12% σε σχέση με το 2011/2012)

5η θέση «SKODA-ΞΑΝΘΗ» ΑΟ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 5,12 εκατ. ευρώ (+10,46% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 929 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 514 χιλ. ευρώ το 2011/2012
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 1,27 εκατ. ευρώ (+41,80% σε σχέση με το 2011/2012)

6η θέση ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΓΣ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 4,68 εκατ. ευρώ (+17,77% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 443 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 67 χιλ. ευρώ το 2011/2012
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 1,02 εκατ. ευρώ (+30,35% σε σχέση με το 2011/2012)

7η θέση ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ΠΑΕ:
● Έσοδα: 4,27 εκατ. ευρώ (+41,48% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 1,04 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 1,69 εκατ. ευρώ το 2011/2012
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 2,84 εκατ. ευρώ (+26,88% σε σχέση με το 2011/2012)

8η θέση ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΣ 1923 ΠΑΕ:
● Έσοδα: 4,09 εκατ. ευρώ (-1,85% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημίες προ φόρων 530 χιλ. ευρώ (+24,12% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 4,15 εκατ. ευρώ (-14,63% σε σχέση με το 2011/2012)

9η θέση ΟΦΗ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 2,97 εκατ. ευρώ (-16,28% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημίες προ φόρων 348 χιλ. ευρώ (+81,92% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 12,23 εκατ. ευρώ (-2,93% σε σχέση με το 2011/2012)

10η θέση ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 2,88 εκατ. ευρώ (+524,91% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 723 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 634 χιλ. ευρώ το 2011/2012
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 134 χιλ. ευρώ (+83,06% σε σχέση με το 2011/2012)

11η θέση ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΟ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 2,83 εκατ. ευρώ (+701,15% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 501 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 230 χιλ. ευρώ το 2011/2012
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 77 χιλ. ευρώ (+85,75 % σε σχέση με το 2011/2012)

12η θέση ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 2,57 εκατ. ευρώ (+11,73% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 79 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 64 χιλ. ευρώ το 2011/2012
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 822 χιλ. ευρώ (+6,61% σε σχέση με το 2011/2012)

13η θέση ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΣ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 2,41 εκατ. ευρώ (+595,12% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 989 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 304 χιλ. ευρώ το 2011/2012
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 74 χιλ. ευρώ (+92,46% σε σχέση με το 2011/2012)

14η θέση ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. ΠΑΕ:
● Έσοδα: 1,27 εκατ. ευρώ (-66,01% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημιές προ φόρων 1,69 εκατ. ευρώ (-56,83% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 7,64 εκατ. ευρώ (-28,45% σε σχέση με το 2011/2012)

15η θέση ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. ΠΑΕ:
● Έσοδα: 970 χιλ. ευρώ (-66,60% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημιές προ φόρων 924 χιλ. (+39,30% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 4,78 εκατ. ευρώ (-18,01% σε σχέση με το 2011/2012)

16η θέση Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΑΕ:
● Έσοδα: 437 χιλ. ευρώ (-5,44% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημιές προ φόρων 359 χιλ. ευρώ (+58,00% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 1,21 εκατ. ευρώ (-42,00% σε σχέση με το 2011/2012)

17η θέση ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ. ΠΑΕ:
● Έσοδα: 403 χιλ. ευρώ (+65,12% σε σχέση με το 2010/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημίες προ φόρων 1,48 εκατ. ευρώ (+23,00% σε σχέση με το 2010/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 3,39 εκατ. ευρώ (-77,00% σε σχέση με 2010/2012)

Η Διοργανώτρια Αρχή – ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. :
● Κύκλος Εργασιών: 10,07 εκατ. ευρώ (+32,79% σε σχέση με το 2011/2012).
● Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 25.456 ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 202 χιλ. ευρώ το 2011/2012).

Αναλυτικό υλικό για τα οικονομικά αποτελέσματα των ΠΑΕ βρίσκεται ΕΔΩ. 

  • // Πρόσφατα //
  • // Δημοφιλή //

O Ίνγκασον προσπέρασε Βαρέλα

Συμπαίκτης του Βέρνμπλουμ ο Χάμσικ

Ο Βιεϊρίνια «έσπασε» την κατάρα

Ανάρτηση με νόημα από Σαββίδη (pic+videos)

Στο επίκεντρο ο Ρέμπε

Λήξη συναγερμού για Πέλκα (pic)

H… έκπληξη στον Τέρνερ (pic)

Η βαθμολογία της Super League

Η ΑΕΚ δεν βρήκε… αντίσταση

Ρεκόρ καριέρας για τον Ίνγκασον

Στο νοσοκομείο ο Πέλκας!

Νίκησε, ανέβηκε και… περιμένει

Σοκαριστικός τραυματισμός για Πέλκα! (video)

Βαρύ το κλίμα για Μπόλονι στον Παναθηναϊκό

Θέλει… πακέτο από την Ρεάλ η Έβερτον

Διάκριση για Ντε Ντρις!

Έτσι το έζησε ο πάγκος (video)

Παραδίδει και αποχωρεί ο Ρέμπε

Τίτλοι τέλους για Πασχαλάκη!

Η στιγμή της έντασης στην Τούμπα (pics+video)

Ανάρτηση με νόημα από Σαββίδη (pic+videos)

Προκαλούν με το καλησπέρα!

Προκλητικός ο Δεληζήσης (pics+video)

Μένει εκτός ο Τζόλης!

«Άρρωστο» γκολ από πρώην του ΠΑΟΚ (video)

Φάπες σε Βιεϊρίνια- Πασχαλάκη από… Γκαρσία (video)

Τσόλακ: «Μόνο ΠΑΟΚ!» (pic)

Βαρούχας: «Κακώς μέτρησε το γκολ του Άρη»

Έπαθε… ακράτεια ο Καρυπίδης! (pic)

Γκαρσία: «Τους εξηγώ σε ποια ομάδα είναι»

Πανό στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ- Άρης (pic)

Ένταση στην Τούμπα!

Ανακοίνωσε Ρέμπε η Νυρεμβέργη!

Κυπελλούχος Βραζιλίας ο Φερέιρα

Ανακοίνωση για γέλια από τον Άρη

Η απόδοση των παικτών

«Ποιοτικότερος από τον Άρη ο ΠΑΟΚ»

Υπέβαλλε παραίτηση ο Ρέμπε!

«Ο Ρέμπε κλείνει στη Νυρεμβέργη»

Τα «άκουσαν» στην Τούμπα

Στο όριο Α. Ζίβκοβιτς-Ελ Καντουρί

Γκαρσία: «Θέλω παίκτες με διάθεση για τη νίκη»

Ο Γκαρσία τους…. εξήγησε

Παραδίδει και αποχωρεί ο Ρέμπε

«Θέλει Ντούγκλας η Κορίνθιανς»

Ποστάρισμα Καρυπίδη ενόψει Τούμπας (pic)

O Ίνγκασον προσπέρασε Βαρέλα

Ο Βιεϊρίνια «έσπασε» την κατάρα

Ανάρτηση με νόημα από Σαββίδη (pic+videos)

Στο επίκεντρο ο Ρέμπε

Ρεκόρ καριέρας για τον Ίνγκασον

Έτσι το έζησε ο πάγκος (video)

Παραδίδει και αποχωρεί ο Ρέμπε

H… έκπληξη στον Τέρνερ (pic)

Το «μπράβο» του ΠΑΟΚ στον Αντετοκούμπο (pic)

MVP του All Star Game o Αντετοκούνμπο! (vid)

Back to back ρεκόρ καριέρας από Τέρνερ!

Άνοιξε κόντρα ΕΟΚ-ΓΓΑ

Η ικανοποίηση του Λοβ (pic)

«Συνεχίζουμε στις μάχες που έχουμε» (video)

Συμπαίκτης του Βέρνμπλουμ ο Χάμσικ

Σοκαριστικός τραυματισμός για Πέλκα! (video)

Θέλει… πακέτο από την Ρεάλ η Έβερτον

Ξανά πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ο Λαπόρτα

Η ΑΕΚ δεν βρήκε… αντίσταση

Βαρύ το κλίμα για Μπόλονι στον Παναθηναϊκό

ΕΛ.ΑΣ: «Oπαδοί του Άρη επιτέθηκαν στην αποστολή του ΟΣΦΠ»!

Παναθηναϊκός: «Χάνει» για αρκετό καιρό τον Σανκαρέ

Απειλή αφαίρεσης βαθμών για τον Άρη!

Θράσος δίχως όρια!